VESSEL VOYAGE QUANZHOU HONG KONG FREE STORAGE PERIOD REMARK
ETD ETA FROM TO
WEI XING 0637Q 24-JUN 26-JUN 29-JUN 4-JUL
WEI XING 0641Q 08-JUL 10-JUL 12-JUL 16-JUL
WEI XING 0643Q 15-JUL 18-JUL 20-JUL 24-JUL
WEI XING 0647Q 29-JUL 31-JUL 12-AUG 16-AUG
WEI XING 0651Q 15-AUG 17-AUG 19-AUG 23-AUG
YE SHAN 3 0661QZ 19-AUG 22-AUG 25-AUG 29-AUG
YE SHAN 3 0663QZ 26-AUG 29-AUG 01-SEP 05-SEP
WEI XING 0657 05-SEP 07-SEP

Please contact:
Ms. Lai 23031282 Print Download